Switch Türleri

 


Ağ anahtarı (switch), bilgisayarların ve diğer ağ öğelerinin birbirlerine bağlanıp iletişim kurmasını sağlayan bir ağ cihazıdır. Switch gelen verileri birden çok giriş bağlantı noktasından belirli bir çıkış bağlantı noktasına yönlendirerek hedeflenen hedefe götürür. OSI yedi katman modelinin 2. katmanında ve yeni switchler IP routing yapabildiği için 3. katmanda çalışırlar.

Omurga (Backbone) Switch

Ağ sistemleri üzerinde bulunan birden fazla switch’in yükünün toplandığı veya ana yükün başladığı switch’e backbone denir. Backbone birden fazla switch arasında en fazla yükün bulunduğu birimdir. Tüm yükü toplar veya switchler arasında yükü paylaştırır.

Merkez Anahtar (Core Switch)

Ağın merkezinde bulunurlar. Merkez anahtarın performansı ağın tüm performansını etkileyebileceğinden kenar anahtarlara göre daha güçlü donanıma, yüksek hazlı portlara ve büyük boyutlu MAC adres tablosuna sahip olurlar. Merkez anahtarlara, kendisine doğrudan bağlı olsun olmasın, ağdaki tüm sistemlerin MAC adresleri tutulur. Bu sayede kendisi üzerinden geçen paketin nereye gönderileceğini belirler.

Kenar (Edge) Switch

Kenar switchler iki ağın buluşma noktasında bulunan bir anahtardır. Bilgisayarların doğrudan ağ bağlantılarının yapıldığı switchlerdir. Genellikle bilgisayar veya HUB’ların doğrudan bağlandığı switchlerdir. Bu anahtarlar, son kullanıcı yerel alan ağlarını (LAN) Internet servis sağlayıcı (ISS) ağlarına bağlar. Kenar switchler, yönlendiriciler, yönlendirme anahtarları, tümleşik erişim aygıtları (IAD'ler), çoklayıcılar ve kurumsal veya hizmet sağlayıcı çekirdek ağlarına giriş noktaları sağlayan çeşitli MAN ve WAN aygıtları olabilir. Doğrudan kendilerine bağlı sistemlerin ihtiyacı olan anahtarlama ihtiyacını karşılayacak kapasitede olurlar. Anahtarlama gücü ve MAC tablosu boyu sınırları bulunur. Kenar anahtarlarına erişim düğümleri veya hizmet düğümleri de denir.

SAN (Storage Area Network) Switch

Aynı fiziki ortamda bulunan depolama alanlarının kontrol ünitesine bağlanması için ihtiyaçlar ve destekler doğrultusunda SAS/FIBER/Bakır/Infiniband/SATA ve diğer herhangi bir yol ile birbirlerine bağlayan switch yapısıdır. SAN ortamı, bilgisayar sistemleri ve hedef disk sistemleri arasında blok odaklı I / O sağlar. SAN, ana bilgisayarlar ve depolama arasında bağlantı sağlamak için Fiber Kanal veya Ethernet (iSCSI) kullanabilir.

Endüstriyel Ethernet Switch

Endüstriyel ethernet switch ürünleri üzerinde birçok RJ-45 portuna sahip olan network anahtarlama cihazlarıdır. Bu portlara bağlı olan cihazların ağ paylaşımını ve güvenlik erişimlerini yönetmeye ve ayarlamaya yarar. Bir çeşit port çoğaltıcı gibi kabul edebiliriz. Hangi portun ne kadar veri erişimine sahip olacağı cihaz ayarları ile sağlanabilir. Ethernet switch ürünleri yönetilemez ethernet switch / yönetilemez switch ve yönetilebilir ethernet switch şeklinde kategorilindirler.

Yönetilemez Ethernet switchler daha çok basit uygulamalar için seçilir ve herhangi bir konfigürasyon ayarına izin vermez. Endüstriyel ethernet switchler ürünlerimizin ayrıca bir kuruluma ihtiyaçları yoktur. Bu nedenle amatör kullanıcılar dahi sistemlerinde uygulamaya dahil edebilirler. Kısaca yönetilemez ethernet switchler “Plug and Play” yani tak çalıştır özelliğine sahip sistemlerdir.

Yönetilebilir endüstriyel ethernet switchler çok daha karmaşık ve fiyat olarak pahalı cihazlardır. Yönetilebilir ethernet switch ürünleri sayesinde ağ trafiği izlenebilir, portlar kontrol edilebilir, VLAN özellikli Ethernet Switch ürünleri ile farklı senaryolar oluşturulabilir. Yönetilemez ethernet switchler ise daha sınırlı yönetim ve ayar imkânı sunarken, uygun fiyatı ve profesyonel olmayan kullanıcılar için uygundur. Yönetilebilir ethernet switch genellikle endüstriyel uygulamalarda görebileceğimiz, konfigürasyon, yönetme ve LAN üzerinden izleme süreçleri için kullanılır. Endüstriyel yönetilebilir ethernet switch ürünleri standart bir switch ürününün tüm özelliklerini kapsar. Zorlu şartlarda sorunsuz olarak çalışmanıza imkan sunar. Kısaca yönetilebilir ethernet switchler, uygulamaya göre ethernet seçeneklerini değiştirebileceğiniz bir cihazdır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال

Sunucu Optimizasyon bilgisayar servis izmir bilgisayar servisi izmir asus servis izmir asus notebook servis izmir hp servisi izmir acer servisi izmir boşanma avukatı