Linux Sistem Bilgisi ile ilgili Komutlar


Linux  makineleri kullanmaya başladı iseniz bir çok komut olduğunu ve bu komutları gerektiği zaman bulabilmeniz için paylaşıyorum. Benim de ihtiyacım oluyor.

 • who : Kullanıcıları listeler.
 • whoami : Kullanıcı ismini görüntüler.
 • rwho -a : Network’e bağlı kullanıcıları listeler.
 • lspci : Sistem ve donanım ile ilgili bilgileri gösterir.
 • fdisk -l : Sistemdeki sabit disk bölümlerini görmek için kullanılır.
 • df – h : Sistemdeki disk bölümlerini gösterir.
 • du | more : Sistemdeki dosyaları KB türünden listeler.
 • free : Sistemde kullanılan RAM miktarını gösterir.
 • hostname : Local server adını verir.
 • last : Sistemde giriş-çıkış ve reboot edilme zamanlarını öğrenmek için kullanılır.
 • uptime : Sistemin açık kalma süresini gösterir.
 • dmesg : Sistem açılış süreçlerini ve varsa donanımsal hataları gösterir.
 • logname : Sisteme giriş yapılan kullanıcı adını verir.
 • quota : Sistemdeki kullanıcıların disk kullanımı ile ilgili bilgi verir.
 • uname : Sistem bilgilerini görüntüler.
 • cpuinfo : İşlemci bilgilerini verir. cat/proc/cpuinfo
 • uudecode : ASCII türündeki kodlamanın orjinal formatta kodlanmasını sağlar.
 • w : Sistemde aktif olan kullanıcıyı ve yaptıklarını listeler.
 • top : Sitemde çalışan proses(süreç) görüntülenmesini sağlar.
 • ps -au : Sistemdeki süreçleri kullanıcılarıyla birlikte listeler.
 • more : Sistemin açılışından beri çalışmakta olan bütün süreçlerin listesi.
 • free : Bellek kullanımını gösterir.
 • cat /proc/version : Linux çekirdeğinin sürüm bilgileri.
 • lsmod : Yüklü çekirdek modüllerinin listesi.
 • echo : $PATH – PATH ortam değişkeninin değerini gösterir. PATH, kullanıcı tarafından çalıştırılabilecek yazılımların aranacakları yerleri kabuğa bildirmek için kullanılır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال