Linux Sistem Bilgisi ile ilgili Komutlar


Linux  makineleri kullanmaya başladı iseniz bir çok komut olduğunu ve bu komutları gerektiği zaman bulabilmeniz için paylaşıyorum. Benim de ihtiyacım oluyor .
who : Kullanıcıları listeler.
whoami : Kullanıcı ismini görüntüler.
rwho -a : Network’e bağlı kullanıcıları listeler.
lspci : Sistem ve donanım ile ilgili bilgileri gösterir.
fdisk -l : Sistemdeki sabit disk bölümlerini görmek için kullanılır.
df – h : Sistemdeki disk bölümlerini gösterir.
du | more : Sistemdeki dosyaları KB türünden listeler.
free : Sistemde kullanılan RAM miktarını gösterir.
hostname : Local server adını verir.
last : Sistemde giriş-çıkış ve reboot edilme zamanlarını öğrenmek için kullanılır.
uptime : Sistemin açık kalma süresini gösterir.
dmesg : Sistem açılış süreçlerini ve varsa donanımsal hataları gösterir.
logname : Sisteme giriş yapılan kullanıcı adını verir.
quota : Sistemdeki kullanıcıların disk kullanımı ile ilgili bilgi verir.
uname : Sistem bilgilerini görüntüler.
cpuinfo : İşlemci bilgilerini verir. cat/proc/cpuinfo
uudecode : ASCII türündeki kodlamanın orjinal formatta kodlanmasını sağlar.
: Sistemde aktif olan kullanıcıyı ve yaptıklarını listeler.
top : Sitemde çalışan proses(süreç) görüntülenmesini sağlar.
ps -au : Sistemdeki süreçleri kullanıcılarıyla birlikte listeler.
more : Sistemin açılışından beri çalışmakta olan bütün süreçlerin listesi.
free : Bellek kullanımını gösterir.
cat /proc/version : Linux çekirdeğinin sürüm bilgileri.
lsmod : Yüklü çekirdek modüllerinin listesi.
echo : $PATH – PATH ortam değişkeninin değerini gösterir. PATH, kullanıcı tarafından çalıştırılabilecek yazılımların aranacakları yerleri kabuğa bildirmek için kullanılır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال

manuel sql injection hosting